#Historia

Początki cywilizacji starożytnego Egiptu:
– pierwsze stałe osady zaczęły pojawiać się na terenie Egiptu w VI tysiącleciu p.n.e.,
– plemiona zaczęły osiedlać się wzdłuż Nilu. Rzeka dostarczała słodkiej wody, która była niezbędna w rolnictwie i hodowli zwierząt,
– wzdłuż Nilu znajdowały się oazy, czyli bujnę w roślinność wyspy wśród piasków pustyni. Jedną z największych była oaza Fajum,
– w Egipcie Górnym (południowym) na Nilu występują skalne progi tzw. katarakty,
– w III i IV tysiącleciu p.n.e. doszło do zjednoczenia Egiptu Dolnego (północnego), następnie Egiptu Górnego (południowego), w końcu Egipt Górny podbił Egipt Dolny. Powstało zjednoczone państwo,
– Egipcjanie opierali rolnictwo o regularne wylewy wody z Nilu, jego woda użyźniała ziemię, pomagały w tym rozwinięte systemy irygacyjne,
– uprawiano pszenicę, len, rośliny oleiste,
– zakładano też ogrody, w których uprawiano warzywa i owoce m.in. ogórki i melony,
– rozwijał się handel i rybactwo.

WAŻNE: Gdy patrzymy na mapę Egipt Górny jest na południu, Egipt Dolny znajduje się na północy, skupiony wśród delty Nilu i ujścia rzeki do morza,
WAŻNE: Cywilizacja egipska jest młodsza od cywilizacji starożytnej Mezopotamii,
WAŻNE: Obie cywilizacje tj. mezopotamska i egipska opierały się o dobrodziejstwo wielkich rzek. W Egipcie Nil, a w Mezopotamii Eufrat i Tygrys dostarczały niezbędnej wody do przeżycia oraz prowadzenia rolnictwa i hodowli zwierząt.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit