Starożytność Egiptu

#Historia Początki cywilizacji starożytnego Egiptu: – pierwsze stałe osady zaczęły pojawiać się na terenie Egiptu w VI tysiącleciu p.n.e., – plemiona zaczęły osiedlać się wzdłuż Nilu. Rzeka dostarczała słodkiej wody, która była niezbędna w rolnictwie i hodowli zwierząt, – wzdłuż Nilu znajdowały się oazy, czyli bujnę w roślinność wyspy wśród piasków pustyni. Jedną z największych…